Storing TransIP Monday 22 March 2021 15:34:00


Er is een grote DNS-storing bij onze partner TransIP, waardoor servers soms niet bereikbaar zijn. Aangezien we als Netvlies onze DNS-servers op meerdere locaties hebben draaien, zal onze DNS-dienstverlening goed moeten blijven verlopen. De storing bij TransIP lijkt echter af en toe ook effect te hebben op de bereikbaarheid van servers zelf, waardoor het mogelijk is dat uw website niet of slecht bereikbaar is.

UPDATE: De storing lijkt momenteel verholpen, wij zien in onze monitoring ook dat al onze systemen bij TransIP weer goed functioneren. TransIP zelf geeft aan de situatie nog verder te onderzoeken en de performance goed in te gaten te houden. Zie ook https://transnoc.nl/

UPDATE 2: De situatie blijft stabiel en TransIP geeft aan dat het rustig blijft. We zien de storing daarom voor nu als opgelost. Mochten er toch nieuwe issues ontstaan, dan zullen we dat weer hier melden.